تبلیغات
طب سنتی بوعلی - گیاهان دارویی - مطالب سخنان بزرگان
طب سنتی بوعلی - گیاهان دارویی
هیچ چیز نمیتوان به کسی یاد داد اما...... میتوان به او کمک کرد تا پاسخ را در درون خود بیابد.

مرتبه
تاریخ : 30 آذر 91

بگذاز تا شیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید،

هرچند آنجا جز رنج و پریشانی نباشد

 اما کوری را به خاطر آرامش تحمل مکن

دکتر علی شریعتیادامه مطلب
طبقه بندی: سخنان بزرگان، 
ارسال توسط زهره سعادتی اصیل
مرتبه
تاریخ : 23 اردیبهشت 91

 

 

شد جهان پرشور و غوغا


صفحه ی گیتی مصفا


بیت احمد طور سینا


پا نهد زهـــرا به دنیا


 

 

 
طبقه بندی: سخنان بزرگان، 
برچسب ها: فاطمه، دخت نبی اکرم،
ارسال توسط زهره سعادتی اصیل
مرتبه
تاریخ : 16 اردیبهشت 91

 

آری آغاز عشق است،ادامه مطلب
طبقه بندی: سخنان بزرگان، 
برچسب ها: عشق، خداوند، خدا، بی عشق،
ارسال توسط ناهید نقی زاده
باربارا  دی  آنجلیس : این کتاب را با عشق و امتنائی بی پایان به شما هدیه می کنم که خود هم " آغاز " و هم " طریق" و هم "پایان " عشق و شور زندگی واقعی و حقیقی من هستید.


باربارا  دی  آنجلیس : در آغاز تنها عشق بود. حتی زندگی و پیدایش شما بر  روی این کره ی خاکی نیز برخاسته از عشق است . این عشق  بوده است  که در یک لحظه  مرد و زنی را آنچنان به سوی هم جذب کرده است تا از تلفیق و اتحاد عاشقانه ی بدن آن ها بذر شما متولد گردد

 


باربارا  دی  آنجلیس : عشق مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند

 


باربارا  دی  آنجلیس : آنان که از خود عشق ساطع می کنند با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند ، دیگران را به سمت خود می کشانند

 


باربارا  دی  آنجلیس : عشق یگانه منبع نیرو و قدرت شماست

 


باربارا  دی  آنجلیس : هر چه عشق و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد و آن ها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند

 


باربارا  دی  آنجلیس : شما این توان را دارید که زندگانی ای  سرشار از عشق و رضایت بیافرینید

 


باربارا  دی  آنجلیس : عشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه ی فیزیکی و جسمانی ای است که نسبت به شخص دیگری در خود احساس می کنیم . عشق حتی به مراتب فراتر از ایمان به آرمان و غایتی برتر یا علاقه شور و اشتیاق  نسبت به روابط ، کار یا حتی خانواده است .

 


باربارا  دی  آنجلیس : زندگی با عشق مستلزم جرات شهامت و تهور روحی بزرگی است

 


باربارا  دی  آنجلیس : عشق همان چیزی است که به شما امکان می دهد بارها و بارها متولد  شوید

 


باربارا  دی  آنجلیس : عشق همان جوهره و هویت واقعی شماست .

 


باربارا  دی  آنجلیس : عاشق بودن به همان اندازه طبیعی است که نفس کشیدن و زنده بودن

 


باربارا  دی  آنجلیس : عشق ،  ویژگی یا کیفیتی نیست که برخی با آن زاده شده اند اما برخی دیگر محکوم هستند تا پایان عمر بدون آن سر کنند .

 


باربارا  دی  آنجلیس : عشق ، ویژگی نیست که اساسا نسبت به آن بیگانه باشید

 


باربارا  دی  آنجلیس : هر شروع  دوباره ، هر رشد و تحول درونی و هر تغییر مسیری که همواره از عشق  و نیاز و گرایش درونی آغاز شده باشد به سمت حقیقت ، خوشحالی ، خوشبختی و آزادی بیشتر است

 


باربارا  دی  آنجلیس : در سرتاسر طول زندگی باز همان عشق است که یگانه حامی و ناجی شماست .

 


باربارا  دی  آنجلیس : این همان عشق است که شما را در طی طریق به سوی خودکاوی و خود شناسی یک دم تنها نمی گذارد ، آن هم هنگامی که نمی دانید به کدامین سو روانید و در پی کدامین گم گشته اید

 


باربارا  دی  آنجلیس : هنگامی که منتظرید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند ، برای تولید عشق و شور و نشاط به آنان وابسته می شوید و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست می دهید

 


باربارا  دی  آنجلیس : هنگامی که برای احساس کردن متکی بر تحریکات خارجی می شوید کنترل زندگی و نیز سرزندگی خود را به دست آن ها می سپارید

 


باربارا  دی  آنجلیس : عشق و شور زندگانی را از درون خودتان جست و جو کنید . سرزندگی و زنده بودن را تنها از درون خودتان جویا شوید

 


باربارا  دی  آنجلیس : عشق همانند مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند

 


باربارا  دی  آنجلیس : آنان که از خود عشق ساطع می کنند ، با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند دیگران را به سمت خود می کشانند

 


باربارا  دی  آنجلیس : عشق یگانه منبع نیرو و قدرت واقعی شماست

 


باربارا  دی  آنجلیس : هر چه بیشتر عشق و شور زندگی را از خود ابراز کنید ، برای دیگران مقاومت ناپذیر تر خواهید شد و آن ها کمتر می توانند شما را نادیده بگیرند

 


باربارا  دی  آنجلیس : هر چه تعهد خود را نسبت به چیزی بیشتر کنید ، عشق و شور و حال بیشتری نسبت به آن چیز در خود احساس خواهید کرد

 


باربارا  دی  آنجلیس : هر کاری انجام می دهید آن را با تعهد انجام دهید

 

باربارا  دی  آنجلیس : عاشق هر که هستید ، با وفاداری به او عشق بورزید

 


باربارا  دی  آنجلیس : هر انتخابی که می کنید به آن پایبند باشید

 


باربارا  دی  آنجلیس : آن گاه هر کاری که از شما سر بزند سرشار از عشق و شور زندگی خواهد بود

 


باربارا  دی  آنجلیس : تمامی روابط شما از عشق خواهد درخشید

 


باربارا  دی  آنجلیس : انتخاب های شما همگی از سر عشق خواهند بود

 


باربارا  دی  آنجلیس : هرگز اجازه ندهید ترس شما را به  " بی تفاوتی " سوق دهد

 


باربارا  دی  آنجلیس : به گونه ای از عشق و شور خود مراقبت و پاسداری کنید که گویی گرانبها ترین دارایی شماست

 


باربارا  دی  آنجلیس : به گونه ای از آن دفاع کنید که گویی عزیزترین دوست و رفیق شماست

 


باربارا  دی  آنجلیس : آن گاه خواهید دید که زندگی با لطف و محبت ، زیبایی ، رحمت ، شادی ، نشاط و شور و سرزندگی به شما پاسخ خواهد داد

 


باربارا  دی  آنجلیس :  خود را به لحظه اکنون بسپار و امکانات آن را در خود راه بده
تصویر ذهنی خود را از آن چه باید باشد رها کن
تعابیر ، پیش فرض ها و پیش داوری های خود را رها کن
دست از کنترل وقایع و رویدادها بردار و آن ها را به حال خود رها کن. رها کن
حال شرایطی فراهم آورده ای تا اعجاز در آن ظهور کند
حال دریچه ای گشوده ای تا ناشناخته ها امکان ورود پیدا کنند
حال در قلب خود جایی برای عشق و شور زندگی باز کرده ای

 


باربارا  دی  آنجلیس : آخرین بار که به عشق و شور زندگی نهفته در وجود خود اجازه دادید تا بیرون آید و کمی بازیگوشی کند کی بود؟
آخرین باری که از بازی با بچه هایتان به همان اندازه ی آنها لذت بردید ، کی بود؟
آخرین باری که از زنده بودن خود به هیجان آمدید کی بود؟
نگران نباشید دیگران درباره شما چه فکر می کنند.
به این فکر نکنید که آن چه را دوست دارید انجام بدهید چقدر عملی ، مفید ، یا موثر است.
مضحک باشید ، عاشق باشید ، با شور و حال زندگی کنید . خودتان باشید.

 


باربارا  دی  آنجلیس : تسلیم عشق خود شدن ، همان تسلیم شدن به چیزی یا کسی بیرون از شما نیست .
بلکه تسلیم شدن در برابر قدرت عشق و شور و شعف درونی خود شماست.
این نوع تسلیم شدن همان تسلیم شدن در برابر خود واقعی تان است.

 


باربارا  دی  آنجلیس : چنانچه می خواهید راه خود را به سوی عشق و شور زندگی بازیابید باید راه دل و قلب خود را بازیابید
آنجا ، در مرکز وجودی شما ، تمامی آن چه هستید سکونت دارد.
شما خود نور هستید
شما شور و شادمانی هستید
شما از جنس عشق هستید

 


باربارا  دی  آنجلیس : احساس شهوت تنها نقطه ی آغازین عشق ورزی و نمود فیزیکی و جسمانی نیاز و گرایشی محض و نامحدود به زمان است. چرا که هسته ی مرکزی عشق و جاذبه ی جسمانی نیز چیزی نیست جز میل و نیاز به آمیزش ، یگانگی ، نکاح و اتحاد با معشوق.گر چه در ظاهر این بدن شماست که بدن معشوق را لمس می کند اما در واقع این روح شماست که از طریق بدنتان به نوازش روح معشوق می پردازد.

 


باربارا  دی  آنجلیس : از عشق و جاذبه جسمانی خود بپرسید : چرا می خواهی او را در کنار داشته باشی ؟ چرا می خواهی با او همبستر شوی ؟ سپس به زبان حال دل خود گوش دهید تا پاسخ را بیابید . خواهید دید که ندای کوچکی در اعماق قلب تان پاسخ خواهد داد : تا با او یکی بشوم و به یگانگی و وحدت وجود آغازین خود باز گردم.

 

باربارا  دی  آنجلیس : عشق از آنجا که با معشوق پیوند می خورید آغاز می گردد و تا حرکت موزون و هماهنگی روح هایتان امتداد می یابد.
هنگامی که جان هایتان یکی می شوند ، آن گاه با تمامی وجود عشق خواهید ورزید.
دیگر چیزی بین شما نیست که از جنس عشق نباشد
پیوند مقدس همین است.
شور و شعف ، وجد و شادمانی واقعی هم ، این است.

 


باربارا  دی  آنجلیس : تنها با عشق میان دلهای  شماست که عشق میان شما عمق و استحکام واقعی خود را نشان خواهد داد.

 


باربارا  دی  آنجلیس : عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست.

 


باربارا  دی  آنجلیس : عشق واقعی از روح شما نشات می گیرد
این نوع از عشق ناب هنگامی که خود را در دل و جان دیگری می یابید شکل می گیرد و پیوند اعجاز گونه این دو را به جشن و سرور می نشیند.

 


باربارا  دی  آنجلیس : درست در همان لحظه که عشق شما خود را به نوعی ابراز می کند حال چه از طریق آغوشی گرم ، نگاهی محبت آمیز یا رفتاری مهربانه ، به قلمرو بی زمان قلب گام نهاده اید
مهم نیست پیش از آن چه اتفاقی افتاده است . تنها این مهم است که چه اتفاقی خواهد افتاد.
تمامی آن چه براستی اهمیت دارد همین   لحظه است . تنها این عشق است که مهم است

 


باربارا  دی  آنجلیس : منتظرنمانید عشق شما را پیدا کند
زمین حاصلخیزی بیافرینید تا بذر عشق به سادگی در آن جوانه زند و رشد کند
خود را تمام و کمال و تا آن جا که در توان دارید با صداقت تمام به رابطه تان متعهد و پای بند کنید
قدرت تعهد بذر عشق میان شما و معشوق را آبیاری خواهد کرد و به آن این امکان را خواهد داد تا در قلب شما به بار بنشیند

 
طبقه بندی: سخنان بزرگان، 
ارسال توسط زهره سعادتی اصیل
مرتبه
تاریخ : 25 اسفند 90

هرکسی درس مخصوص به خود را می گیرد. ما می توانیم به سه طریق واکنش

 نشان دهیم


زندگی من مجموعه ای از درسهایی است که به آن نیاز دارم، درسهایی با نظم و

ترتیب تمام در زندگی ام روی می دهد.( این سالمترین برخورد است و حد اکثر

آرامش ذهن را تامین می کند.)


زندگی یک مسابقه بخت آزمایی است اما من از هر اتفاقی که در زندگی روی

می دهد نهایت استفاده را می برم (این دومین انتخاب خوب است و کیفیت

متوسطی را به زندگی می بخشد)


چرا همیشه همه بلاها سر من می آید؟ (این طرز برخورد نهایت ناکامی و

بدبختی را تضمین می کند)


ما در زندگی مرتبا با درسهای تازه ای روبرو می شویم و تا زمانی که درسی را

یاد نگیریم مجبور به گذراندن دوباره آن هستیم.

آندرو متیوز

پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست .

حکیم ارد بزرگدر زندگی هیج چیز مهم تر از این نیست که با قلب خود در صلح باشی.

نینا کارین مونسنمن هرگز اجازه نخواهم داد پول مانع کاری شود که می خواهم انجام دهم!!! .

کارستن ایس شندر کار یک سیاستمدار عشق بایدنقطه یا نشانه هر هدف باشد!!! .

رئول استین

آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، خیلی زود تنها خواهد ماند .

 حکیم ارد بزرگبهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی

دانند .

موزارتبه توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است.

 روسواگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری .

 حکیم بزرگمهرپیران آزاده آنانیند که از آموزش دودمان امروز کوتاهی نمی کنند و هر آنچه در

اندیشه دارند را هدیه می کنند .

 حکیم ارد بزرگآنکس که زورمند و قوی است ، می تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را

در هم بشکند در حالیکه باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قویتری

پنهان است .

 پوشهبه نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در

صدد نباشیم آن را دوست بداریم .

آندره ژیدآدم با ادب دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند .

 حکیم ارد بزرگ
طبقه بندی: سخنان بزرگان، 
ارسال توسط زهره سعادتی اصیل
مرتبه
تاریخ : 25 اسفند 90

اگر ما (( بی دل و جان )) هستیم ؛ دست کم نسبت به زندگی چنین نیستیم ؛ بلکه ؛ اکنون با همهء انواع (( تمنیات )) روبروییم . با خشمی ریشخند آمیز در آنچه (( آرمانها )) می نامیمشان ؛ در حال غور و تامل هستیم. ما خویش را خوار می شماریم تنها از آن رو که لحظاتی وجود دارند که نمی توانیم آن انگیزش نامربوطی را که (( آرمانگرایی )) نام دارد ؛ مهار نماییم. تاثیر نازپروردگی بیش از اندازه ؛ نیرومند تر از خشم فرد بی دل و جان است . فریدریش نیچهدانایان با عمل زندگی می کنند , نه با اندیشه عمل . کارلوس کاستاندادشمن ! دشمن است ، فریب زبان چرب دشمن را مخور . حکیم ارد بزرگتا زمانیکه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی که در این دم نهفته است غافل خواهند بود. ضرب‌المثل چینیبهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. جانسونشغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذیرفته شود . آلبرکاموتا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرش دهیم . کارل یونگباران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدمیان مهرورزی که می بارند و کینه توزانی که خشک و بی نشانند . حکیم ارد بزرگتنها زندگی ارزشمند است که صرف دیگران شود . آلبرت انیشتندر دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است. علی شریعتیعشق نور است که هرچه را در مسیرش قرار بگیرد - از جمله قلب ها را - از خود روشن می سازد . باربارا دی آنجلیسصاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد . ناپلئونایران سپیده دم ، تاریخ است . حکیم ارد بزرگوضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطریهای تنگ دهن می ماند ، هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صدای بیشتری آن را به خارج می ریزند . پوپمردان موفق امروز ، کودکان جسور دیروز بوده اند. دسراییلیتقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را ، در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند . سامول جانسونما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . شوپنهاوراگر شور زندگی و امید را ، در پیکره خاکستری یاران خویش بارور کنیم تنهایی هیچ گاه به سراغ مان نخواهد آمد . حکیم ارد بزرگخدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند . اسکاول شیناگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد . حکیم بزرگمهربدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است . حکیم ارد بزرگآرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی . دی سلزاگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلینزجایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد . حکیم ارد بزرگ

 
طبقه بندی: سخنان بزرگان، 
ارسال توسط زهره سعادتی اصیل
مرتبه
تاریخ : 25 اسفند 90

اگر ندانید که به کجا می روید , چگونه توقع دارید به آنجا برسید ؟

 
طبقه بندی: سخنان بزرگان، 
ارسال توسط زهره سعادتی اصیل
مرتبه
تاریخ : 25 اسفند 90

خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد .

 

undefined
طبقه بندی: سخنان بزرگان، 
ارسال توسط زهره سعادتی اصیل
مرتبه
تاریخ : 25 اسفند 90وقتی هدفمان را از دست می دهیم مجبور هستیم

 

سعی خود را چند برابر کنیم
طبقه بندی: سخنان بزرگان، 
ارسال توسط زهره سعادتی اصیل
مرتبه
تاریخ : 25 اسفند 90

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند .

 
طبقه بندی: سخنان بزرگان، 
ارسال توسط زهره سعادتی اصیل
(تعداد کل صفحات:2)      [1]   [2]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
از medicinal plant راضی بودید دوست عزیز؟

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم